נוני – Noni – Morinda Citrifolia של שלוס

נוני - Noni - Morinda Citrifolia של שלוס

טינקטורה של צמח הנוני בריכוז של 1:4 באחוז אלכוהול של 45%

חלקי הצמח בשימוש

פירות, עלים וזרעים  

100% טבעי, מיוצר במפעלי י.ד. שלוס לפי מתכון של מריאל טבעי מיוצר לפי הדרישות הקפדניות של הרגולציה הישראלית והבינלאומית GMP ISO  

יחידת מידה:  50 ml