(34) ווטר ויולט – Water Violet

(34) ווטר ויולט - Water Violet

תמצית זו מיועדת לאנשים החשים שהם מעל האחרים. הנראים כבלתי מושגים ובלתי חדירים. מקרינים סביבם עליונות וגאוותנות שקטה. הם שונים מהכלל. בוחרים במסלול אישי ולא מושפעים מאחרים. למעשה אנשים אלה מבודדים ומנותקים. קשה להם להתחבר לאחרים. לרוב הינם מאופקים ומוקפים בחומה.

למרות בדידותם הרוחני והרגשי נוהגים אנשים לשאול למוצא פיהם. הם מסוגלים להתנתק רגשית ממצבים ולכן נוטים להיות בוסים בעלי טאקט. אנשים שנמצאים זמן רב במצב זה מבודדים וקפואים לגבי הסביבה. אינם מאפשרים פלישה למרחב המחייה שלהם ואינם נכנסים למרחב מחייה של אחרים. אינם משתפים אחרים בצרות שלהם ומעדיפים להתמודד עם הדברים בעצמם. תכונה זו חוסם אותם אנרגטית ומכלה את האנרגיה שלהם.

השימוש בתמצית מאפשרת לאנשים אלה לראות את האחר בגובה עיניים ולנתב את האנרגיה שלהם לשותפות עם אחרים. יהיו מסוגלים להשתמש בביטחון העצמי שלהם לטובת אחרים. כמו כן אנשים אלה יהיו מעורבים בחברה עם האלגנטיות שלהם.

 

יחידת מידה: