Memory – הגברת זכרון וכושר לימוד ע"י צמחים

מאת דר' מינה פרן

צמחים בעלי כושר לשפר את הזכרון ואת הפעילות הקוגנטיבית של המוח מכונים nootropics. מחקרים שנעשים לאחרונה מחפשים צמחים בעלי פעילות נואוטרופית. המחקרים עוסקים בצמחים שהיו ידועים ברפואה המסורתית שמקורה בתרבויות שונות כמגבירי זכרון. מנסים את השפעתם על דמנציה, שהיא הידרדרות מתקדמת של תהליכים שכליים. הדמנציה היא אחד ההיבטים של אלצהיימר.

ישנם כמה מנגנונים לפיהם פועלים הצמחים על המוח.

המנגנון שלפיו פועלות רוב התרופות הקונבציונליות הוא עיכוב של האנזים אצטילכולין אסטראז.

אצטיל כולין הוא המתווך העצבי העיקרי בפעילות על השרירים. עיכוב אצטילכולין אסטראז גורם להעלאת ריכוז של אצטילכולין בסינפסה, וההנחה היא שבכך הוא יגרום לשיפור פעילות השרירים. ההצלחה של התרופות הפועלות לפי מנגנון זה היא חלקית בלבד.

מנגנון נוסף הוא ניטרול של רדיקלים חופשיים ע"י מרכיבים נוגדי חמצון. תאי המוח רגישים במיוחד לחמצון ע"י רדיקלים חופשיים, שעלול לגרום להרס של תאים ופגיעה בפעילות המוח.

מרכיבים נוגדי חמצון כוללים פלבנואידים,

phenylpropanoids הכוללים lignans, betaines anthraquinones וקומרינים,

טרפנים, בעיקר מונוטרפנים וטריטרפנים,

כלורופיל ו- quinones.

עודף חמצון קשור בודאי לתזונה. יש חשיבות עקרונית להקטנת המרכיבים המחמצנים בתזונה.

גורם נוסף לחמצון הוא חשיפה ממושכת ללחץ פיסי, נפשי וסביבתי.

פגיעה בפעילות של הציר היפותלאמוס-היפופיזה-אדרנל

כתוצאה מלחץ חמור או ממושך, גורמת להתנוונות תאים של ה-amygdala  וה- hippocampus.

Amygdala- אחד מהגנגליונים הבזליים, כולל חומר אפור עמוק, קשור למצבי רוח, אינסטינקטים, רגשות וזכרון.

Hippocampus- מבנה המצוי בחדר הצידי של המוח. מכיל קפלים של רקמת קליפת המוח, וקשור לפעילות המערכת הלימבית והזכרון.

בנוסף גורם לחץ ממושך לאיבוד של מינרלים מהעצם, לעליה ברמת כולסטרול, להתנפחות של הבטן ולמחלות של הלב וכלי הדם.

התנוונות תאי העצב היא,כנראה, תוצאה של שחרור ממושך של cortisol בגלל החשיפה המתמדת לגורמים של stress. הגוף מייצר cortisol כדי להפחית את הנזק מהמרכיבים המשתחררים בגלל stress, אבל עודף של קורטיזול גורם נזק לעצמות, לתאי עצב, ללב ולכלי הדם.

מנגנון נוסף המצוי בצמחים בעלי פעילות נואוטרופית קשור לספונינים הטריטרפניים. מנגנון זה מצוי בצמחים האדפטוגניים, כגון, ג'ינסנג, ויתניה  משכרת, רודוליה,

Bacopa monniera, Ocimum sanctum

Albizzia lebbeck. הספונינים הטריטרפניים הם בעלי מבנה דומה להורמונים קורטיקוסטרואידיים, כגון, קורטיזול, המשתחררים במצבי לחץ כדי להגן מפני תגובת יתר למרכיבים המלחיצים. הם נקשרים לאותם הרצפטורים ופועלים בעדינות. הם יכולים למנוע שחרור מוגבר של קורטיזול.

אסטרוגן ופיטואסטרוגנים משפיעים גם כן על הפעילות הקוגנטיבית של המוח ועל הזכרון. זהו, כנראה, אחד המנגנונים של מיני המרוה.

צמחים נוספים המגבירים את הזכרון ואת כושר הלמידה הם: Hypericum perforatum, Rehmannia ו- Huperzia serrata.

Huperzia הוא צמח סיני שנחקר במכון ויצמן. הוא מכיל אלקלואידים המעכבים את האנזים אצטילכולין אסטראז.

לסיכום, ניתן להסביר את הפעילות הנואוטרופית של צמחים על פי שלוש קבוצות של מרכיבים:

מרכיבים שונים המעכבים אצטילכולין אסטראז,

פוליפנולים, כלורופיל וטרפנים שהם נוגדי חמצון,

ספונינים הפועלים כדמויי הורמונים.